Algemene voorwaarden & disclaimer Sakeenah

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Algemene voorwaarden & disclaimer Sakeenah
Dit zijn de algemene voorwaarden & disclaimer voor de website van Sakeenah en al onze overige kanalen. Sakeenah verleent u toegang tot Sakeenah.travel. Sakeenah heeft het recht om alle inhoud aan te passen zonder hierover een mededeling te plaatsen. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Inhoud
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Wij besteden veel tijd om alles nauwkeurig te plaatsen. Echter kan het soms voorkomen dat er een fout wordt gemaakt. Mocht u zaken tegenkomen die taalkundig of inhoudelijk incorrect zijn, gelieve te mailen.

De opgegeven prijzen op Sakeenah zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de site 24/7 beschikbaar is.

Verplichting van de abonnementhouder
De abonnementhouder is verplicht tot betaling van de abonnementskosten.
De prijs per maand voor een abonnement staat in onze webshop aangegeven. Je kunt op verschillende manieren een betaling verrichten op onze webshop. Sakeenah behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen.

Bij het aangaan van een abonnement geef je Sakeenah een machtiging om maandelijks de abonnementskosten en eventuele andere gemaakte kosten automatisch af te schrijven.

Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso dienen alle facturen van Sakeenah binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Als er na 14 dagen geen betaling plaatsvindt, stuurt Sakeenah een herinnering welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Alle extra administratiekosten zijn voor rekening van de abonnementhouder. Een eenmaal verrichte betaling komt niet voor enige terugbetaling in aanmerking.

De overeenkomst begint op de datum waarop Sakeenah de aanmelding van de abonnee bevestigt, loopt tot dezelfde dag een maand later (of de eerstvolgende geschikte werkdag) en wordt maandelijks voortgezet tenzij deze door de abonnementhouder wordt opgezegd. Je kunt jouw abonnement maandelijks opzeggen.

Sakeenah is gerechtigd om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te blokkeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als Sakeenah niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren of als een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd. Zolang de overeenkomst niet is opgezegd, blijft de maandelijkse vergoeding verschuldigd. Als Sakeenah niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele kosten voor rekening van de abonnementhouder komen.

Je gaat ermee akkoord dat je aankoop onmiddellijk beschikbaar is en je wijst hiermee je wettelijke herroepingsrecht van de hand.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sakeenah. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze exclusieve materialen is niet toegestaan en het commercieel verspreiden hiervan is ook niet toegestaan.

Privacy verklaring
Sakeenah respecteert de privacy van alle gebruikers en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens. Wij maken gebruik van functionele/analytische cookies om de site te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken, dit kunt u echter uitschakelen via uw internetprogramma. Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Reisvoorwaarden
– Als jij je groepsreis wilt annuleren, is restitutie niet mogelijk, tenzij jij zorgt voor iemand die in jouw plaats gaat.
– Je hebt een normale gezondheid en conditie.
– Wij houden er in onze planning rekening mee dat iemand soms een eigen invulling aan zijn reis wil geven. Naast de activiteiten die wij inplannen, is er daarom genoeg vrije tijd om bijvoorbeeld te shoppen, te ontspannen of leuke activiteiten te doen zoals jetskiën, quad rijden, paardrijden en nog veel meer.
– Het is handig om wat contant geld mee te nemen, mocht er geen werkende pinautomaat of bank in de buurt zijn.
– Alle hotelkamers betreffen tweepersoonskamers.
– Wij delen mooie momenten tijdens onze reizen op social media. Als jij niet zichtbaar wilt zijn op social media, laat het ons dan van tevoren weten.
– Sakeenah Travel spant zich tot het uiterste in om foto’s en illustraties te verstrekken die jou een beeld geven van de aangeboden diensten. Het doel van deze foto’s en illustraties is het illustreren van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die dit doel ontstijgt. Alle afbeeldingen en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief, gelden slechts als voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
– Mocht er vanwege Corona een lockdown komen, zal de groepsreis worden verplaatst.
– Bij minder dan 3 aanmeldingen wordt de reis verplaatst of het bedrag van de groepsreis wordt teruggestort.
– Zorg ervoor dat je voor de hele vakantie voldoende medicijnen bij je hebt. Neem de medicijnen mee in je handbagage in de originele verpakking van de apotheek. Dit in verband met eventueel onverhoopt bagageverlies.
– Daarbij is het raadzaam om een medisch paspoort mee te nemen, zodat je bij eventueel verlies of diefstal, nieuwe medicijnen kunt kopen en bij onderzoek door een douanebeambte kunt aantonen dat het om medicijnen gaat. Gebruik je medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag je alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. Voorbeelden van deze medicijnen zijn sterke pijnstillers, valium, seresta en ADHD-medicatie. Als je deze regels overtreedt, riskeer je strenge straffen. Informeer bij de ambassade van het land waar je naartoe gaat welke regels in dat land gelden.
– Als toerist met de Nederlandse nationaliteit mag je maximaal drie maanden (negentig dagen) in Marokko verblijven zonder dat je een visum hoeft aan te vragen.
– Sakeenah Travel is niet aansprakelijk voor: 
* De extra kosten voor activiteiten en maaltijden buiten de maaltijden die zijn toegezegd.
* Eventuele diefstal van eigendommen, materiële en immateriële schade of gezondheidsproblemen.
* Weigering bij de douane.
* Jouw reisdocumenten. Jouw paspoort dient bij je terugkeer naar Nederland of België minimaal 6 maanden geldig te zijn.
* Geannuleerde vluchten vanwege nieuwe Covid maatregelen.
* De vereisten die een land stelt i.v.m. Corona.
* De onkosten in geval van besmetting met Corona vóór of tijdens de reis. Denk bijvoorbeeld aan de annulering van je reis en eventuele quarantainekosten.

Overig
Heb je algemene opmerkingen over Sakeenah, vragen, verbeterpunten, klachten, etc. dan kun je een mail sturen. Voor bruikbare suggesties staan we altijd open.

Deze pagina wordt van tijd tot tijd gewijzigd.